Kategori: Sport i Sverige

Viktiga sponsorer

För såväl idrottare som musiker och konstnärer är sponsorer viktiga. Sponsorerna kan sponsra med material, utrustning eller pengar beroende på avtal och intresse hos sponsor och den sponsrade. Generellt sett tycks det vanligast att sponsorer …

Vikten av att börja med sport tidigt

De flesta föräldrar är noga med att försöka ge sina barn en så bra start på livet som möjligt. Många upplever att en viktig del i detta är att barn får utöva många och varierade …

Sport i hemmet

Att motionera och röra på sig vet vi alla är bra för både kropp och själ. Hur, var och när du tränar är däremot upp till dig och beror på hur din vardag ser ut. …

Träna hemma

Att träna är för många en självklar del av deras vardag, men långt ifrån alla har tid och möjlighet att ta sig till ett gym för att gå på ett pass, stå på löpbandet eller …

Allsidig träning  

Nästan alla som forskar inom idrott och sport menar att det är viktigt med allsidig träning. Vanligtvis ur ett rent fysiologiskt perspektiv då det gynnar den fysiska utvecklingen men även har en god effekt vad …

Elitsatsning och toppning i unga år  

Det råder delade meningar i Sverige om idrottssatsningar i unga åldrar. Länge har det varit vedertaget att man tidigt måste specialiseras inom en specifik sport om man ska kunna nå internationella framgångar som vuxen. Detta …

Varför är Sverige bra på sport?  

Det är vedertagen fakta att Sverige är bra på sport på det internationella planet. Med detta menas att Sverige och representanter för Sverige återfinns i många olika idrotter och på relativt höga placeringar. Det är …

Sport i Sverige  

Idrott och sport har alltid varit viktigt i Sverige. Man har satsat på olika former av idrott statligt och alla svenska kommuner har olika engagemang kring sportevenemang och idrottsfrämjande aktiviteter. Den sittande regeringen anser att …