Varför är Sverige bra på sport?  

Det är vedertagen fakta att Sverige är bra på sport på det internationella planet. Med detta menas att Sverige och representanter för Sverige återfinns i många olika idrotter och på relativt höga placeringar. Det är förstås tämligen svårt att bedöma rent objektivt men en god fingervisning går att få av greatestsportingnation där Sverige återfinns på en 16:e plats i skrivande stund. Denna lista sammanställs genom att nationer tilldelas poäng på de allra flesta internationella tävlingar i de allra flesta sporter. En guldmedalj ger 8 poäng, silver 6 poäng, brons 5 poäng ner till 8:e plats som ger 1 Group of friends joining handspoäng. Man erhåller poäng om man tävlar för landslaget eller på annat vis representerar sitt land. USA ligger 1:a i denna globala liga. Det finns även en liga där det tas hänsyn till populationen av länder. Där ligger Sverige just nu på en 7:e plats och Nya Zeeland leder.

Ingen kan helt svara på varför Sverige står sig tämligen väl mot betydligt större länder i olika idrotter. Många tror dock att det beror på att Sverige har ett stort föreningsliv där många i landet är delaktiga på ett eller annat sätt. Man kan också argumentera för att Sverige kan erbjuda olika sporter på ett sätt där många har möjlighet att delta. Framförallt för ungdomar. I Sverige har de allra flesta någon gång under sitt liv testat en idrott. Det beror förstås på att det ligger lite i kulturen men även på det ekonomiska stöd föreningar erhåller av staten.

För många länder är det otänkbart att ens barn har möjlighet att välja fritt en idrott de vill prova. Ofta är det väldigt kostsamt och sporter väljs utefter de ekonomiska förutsättningar en familj har. I Sverige är det relativt ovanligt att det är på grund av ekonomin som någon väljer en viss idrott framför en annan. Således finns det ett större urval av aktiva som eventuellt kan utvecklas till elitidrottare. Det anordnas även ofta olika “mästerskap” av skolor och fritidsgårdar i Sverige som hjälper till att främja olika sporter och idrott. På så vis blir ungdomar lättare exponerade för olika sporter man kanske annars inte hade kommit i kontakt med.