Sport i Sverige  

Idrott och sport har alltid varit viktigt i Sverige. Man har satsat på olika former av idrott statligt och alla svenska kommuner har olika engagemang kring sportevenemang och idrottsfrämjande aktiviteter. Den sittande regeringen anser att idrott är en viktig fråga då det finns flera positiva aspekter av en levande idrottskultur i samhället. Idrottsområdet är tämligen stort och innefattar folkhälsofrågor så som hur människor ska röra på sig mer för att må bättre fysiskt och psykiskt. Det finnChildren play bandys även en demokratisk aspekt av att ha ett fungerande föreningsliv där idrott och sport är den absolut största delen. Genom att delta i föreningslivet skapas en förståelse för demokratiska principer, engagemang och ansvar.

Målet med den svenska idrottspolitiken är, enligt regeringen, att genom statliga bidrag främja möjligheten för ALLA att motionera och idrotta. Man vill även genom detta stöd hjälpa en självständig idrottsrörelse och ge unga positiva upplevelser av sport som underhållning. Rent ekonomiskt planerar regeringen att 2017 spendera kring 1,9 miljarder kr till förmån för idrott. Till detta kommer även stöd till föreningar och klubbar av olika slag.

Sport och idrott har även visat sig vara en fungerande väg in i ett nytt samhälle. Att använda idrott i olika integrationsprojekt har på flera håll varit mycket framgångsrikt och uppskattat. Sport har förmågan att förena och öppna gränser som kan vara svårt på andra sätt. Då nästan alla unga, oavsett varifrån man kommer, någon gång har idrottat blir det lättare att hitta gemenskap. Regeringen ger 34 miljoner kr till olika idrottsprojekt som har integration som utsatt mål. Det kan vara projekt i ekonomiskt utsatta områden eller för att etablera nyanlända. Det finns redan flertalet goda exempel där sport och idrott har haft en positiv inverkan på nyanländas liv i Sverige. Som exempel går att nämna “Projekt Playground”. Detta är en svensk ideell organisation som helt utan statliga medel söker att stärka ungas framtidstro genom att bryta utanförskap. I Sverige har denna organisation anordnat olika gruppträningar med allt från fotboll till taekwondo för nyanlända pojkar och flickor. Då de på detta sätt kan idrotta med svenska ungdomar har de, förutom gemenskapen, många gånger snabbare lärt sig det svenska språket.