Vikten av att börja med sport tidigt

De flesta föräldrar är noga med att försöka ge sina barn en så bra start på livet som möjligt. Många upplever att en viktig del i detta är att barn får utöva många och varierade fritidsaktiviteter. Faktum är att det finns många långsiktiga fördelar med att barn börjar idrotta tidigt, som går långt utöver barnens egna glädjeupplevelser i stunden. Dels råder det ju knappast brist på vetenskapliga belägg för alla livslånga hälsofördelar som ett tidigt idrottande för med sig. Dels är barn särskilt mottagliga för att lära sig nya saker, vilket har stor del i att förklara varför så många framgångsrika idrottare började i tidiga år.

Neuroplasticitet är en tillgång föräldrar bör utnyttja

Till skillnad från vuxna har barn en hög grad av så kallad neuroplasticitet. Begreppet avser enkelt uttryckt den mänskliga förmågan att tillgodogöra sig nya kunskaper. Den som umgås med barn slås ofta av hur lätt de har för att efterapa beteenden och lära sig nya uttryck och ord. Denna förmåga kallas alltså på fackspråk för neuroplasticitet. Barns hjärnor är med andra ord väldigt formbara. Genom att i relativt tidiga år börja utöva en idrott kan de nödvändiga rörelsemönstren och teknikerna enklast övas in. Detta är också en förklaring till varför barn, till skillnad från många vuxna, tycker det är roligt att ta sig an en ny sport. Kroppen gör helt enkelt inte lika mycket motstånd i tidiga år. Sedan är det ju viktigt att barn får uppleva glädje i sport och idrott, för att hålla motivationen uppe. Att se upp till idrottsstjärnor kan vara en viktig del i detta. Många barn drömmer om att träffa sina idoler. när drömmen går i uppfyllelse ökar naturligtvis motivationen ytterligare att kämpa hårt på träningen.

Idrott och motion måste inte vara krångligt

Något som vuxna med fördel kan lära av barn, är den spontanitet med vilken de tar sig an lekar och idrott. Några lediga minuter och en gräsplätt duger för att spela fotboll, tävlingsspringa eller leka jagad. Som vuxen kan du inspireras av denna otvungna inställning till träning, om än med en mognare ansats. ditt uterum kan även bli en träningsplats med enkla medel, som inte alls behöver vara kostsamma. Snarare än att årligen lägga tusentals kronor på ett gymmedlemskap och sedan behöva avsätta mycket tid för transport till och från träningen, kan enkel utrustning skapa ett hemmagym för alla behov. Populära redskap för att uppnå detta är så kallade kettlebells, vilka är en traditionell rysk version av träningshantlar. En enkel sökning på internet ger dig snabbt prov på hur ett par sådana kan erbjuda dig allsidig träning i hemmet.