Allsidig träning  

Nästan alla som forskar inom idrott och sport menar att det är viktigt med allsidig träning. Vanligtvis ur ett rent fysiologiskt perspektiv då det gynnar den fysiska utvecklingen men även har en god effekt vad gäller skademinimering. Skolidrotten i Sverige kan ses om ett gott exempel på detta, åtminstone i teorin. Att man som ung får prova mångFemale Volleyball Team Huddlea olika idrotter och sporter är ett bra sätt att utveckla kroppskontroll och självinsikt.

Då man numera kan se otaliga gym, crossfit och andra hälsorelaterade motionsanläggningar i Sverige har det blivit tämligen vedertaget att kroppen behöver varierad fysisk motion. Allt fler människor är också medvetna om fördelarna med ett aktivt liv, både psykiskt och fysiskt. Argumentativt är många av alla dessa motionsanläggningar och föreningar bra på att erbjuda allsidig träning. Det är inte ovanligt att gym idag erbjuder styrketräning, konditionsträning och en mängd pass som fokuserar på rörlighet, koordination och balans.

Inom de flesta sporter är dock förhållandena nästintill omvända. Det är inte ovanligt att till exempel fotbollsspelare enbart tränar fotboll och endast enstaka styrkepass eller rena konditionspass under uppbyggnadsfasen. Detsamma gäller för de flesta större sporter i Sverige. Naturligtvis finns det massor med saker för olika idrotter och sporter att lära av varandra. Varför detta inte sker i större utsträckning är lite av ett mysterium. Det finns dock goda exempel på ledare och spelare som drar lärdom av andra sporter. De vittnar ofta om stora kunskapsutbyten på alla plan då man lätt blir “hemmablind” av sin egen sport.

På liknande vis finns det mycket som olika föreningar och sporter kan lära av varandra i form av utveckling. Det kan många gånger vara så att en viss sports uppbyggnadsprogram passar alldeles utmärkt till någon annan sport. Således skulle många olika sporter per automatik kunna få en betydligt bättre allsidig träning. En stor fördel med att variera träningsformer är att en mängd olika skaderisker minimeras. Detta är tämligen vedertaget ur forskningssynpunkt. Dessutom anser många av de aktiva inom sporter att en ny träningsform ger en extra krydda och skapar en bra gemenskap inom föreningen. För unga finns det stora fördelar med att träna olika sporter. Det har till exempel visat sig att eventuella skadeperioder minskas om man tidigare tränat olika idrotter.