Elitsatsning och toppning i unga år  

Det råder delade meningar i Sverige om idrottssatsningar i unga åldrar. Länge har det varit vedertaget att man tidigt måste specialiseras inom en specifik sport om man ska kunna nå internationella framgångar som vuxen. Detta har starkt ifrågasätts på senare tid och är inte längre en absolut sanning. Det har visat sig svårt att med säkerhet kunna avgöra vilka de viktigaste faktorerna är för att “lyckas” inom en sport.

Rent statistiskt, och enligt svenska Olympiska kommittén, ska en person helst kunna prestera sitt absolut bästa i mitten till sena 20 årsåldern. Det är även vid denna ålder som de flesta olympiska medaljerna tas. Vid denna åldern är kroppExhausted man laying on the ground after running the finnishen sedan länge fullt utvecklad och man har haft tid att utvecklas inom sin sport. Detta är inte vida debatterat utan det är snarare hur man kommer dit som är det stora samtalsämnet.

Om man frågar landslagsaktiva själva hur de ser på elitsatsningar i unga åldrar är det tämligen splittrade åsikter. Enligt en större undersökning som gjorts i Sverige svarar ungefär hälften att det är bra och hälften att det är dåligt. Frågan kan vara svår att besvara själv som aktiv då man aldrig riktigt kan veta hur det skulle ha gått om man gjort något annorlunda.

Forskning pekar på att det finns bra och dålig träning beroende på vilken ålder man befinner sig i. Det finns alltså träning som inte har någon större effekt i unga åldrar och kanske därför helt bör slopas. Rent psykologiskt verkar det bästa för barn vara att “leka” sig till framgång. Man vet att tidig specialisering med mycket repetitiv träning lätt kan få barn och unga att tappa intresset för en viss idrott eller sport. Många argumenterar för att det alltid är bättre att fler fortsätter med sin sport i unga åldrar i avseende framgångar i vuxen ålder. Därför menar dessa att lek alltid ska vara en del av träning då idrotten gynnas av det i det långa loppet. Man vet även att “toppning” av lag och grupper i unga åldrar har en kraftigt negativ inverkan på de som inte blir utvalda. Många gånger vet man således aldrig hur bra de som slutar hade kunnat bli.