Elitsatsning och toppning i unga år  

Det råder delade meningar i Sverige om idrottssatsningar i unga åldrar. Länge har det varit vedertaget att man tidigt måste specialiseras inom en specifik sport om man ska kunna nå internationella framgångar som vuxen. Detta …

Varför är Sverige bra på sport?  

Det är vedertagen fakta att Sverige är bra på sport på det internationella planet. Med detta menas att Sverige och representanter för Sverige återfinns i många olika idrotter och på relativt höga placeringar. Det är …

Sport i Sverige  

Idrott och sport har alltid varit viktigt i Sverige. Man har satsat på olika former av idrott statligt och alla svenska kommuner har olika engagemang kring sportevenemang och idrottsfrämjande aktiviteter. Den sittande regeringen anser att …